KHÓA KHÁCH SẠN THÔNG MINH AICHI – AIKISO 233

Liên hệ

KHÓA CỬA KHÁCH SẠN AKISO 233

MÀU SẮC: VÀNG,  BẠC,  ĐEN, ĐỒNG.

KÍCH THƯỚC: 306*75*18 (mm).

CHẤT LIỆU: HỢP KIM CAO CẤP.