KHÓA THÔNG MINH SHOPHOUSE AISHI 6

13.800.000

KHÓA SHOPHOUSE AISHI 6

MÀU SẮC: XÁM, ĐỒNG, BẠC.

KÍCH THƯỚC: 330*72 (mm)

CHẤT LIỆU: HỢP KIM CAO CẤP