KHÓA CỬA THÔNG PHÒNG AITOKO 6A

Liên hệ

KHÓA CỬA THÔNG PHÒNG AITOKO 6A

MÀU SẮC: ĐEN, ĐỒNG.

CHẤT LIỆU: HỢP KIM NHÔM.

KÍCH THƯỚC: 62*73.5 (mm).